Exemple de exercitii cu combinari

Dacă nu se găsește niciun numar Care să dividă, atunci numărul e prim. Apoi, avem predicatul principal soins primește Care parametru Lista de coeficienți, ponctul în Care evaluăm și returneză Rezultatul. Faptul că incepe cu coeficientul 1, nu Cu 0, nu îi bug ci îi fonctionnalité. Apoi avem un prédicat nextprim, Care pur şi simplu verifică numerele DIN 2 în 2 PANA găsește un numar Prim mai mare destept cel pe care i l-am dat. eu am ales să le Aleg să fie în ordine crescătoare. Am putea să generăm PE rând toate combinările de 1, 2, 3, 4. Ca să știm la Al câtelea coefficient suntem (și astfel să știm gradul lui), folosim un prédicat Auxiliar, care este la fel ca cel principal, doar că sont un Contor Care incepe la 1 și ne zice la ce putere să ridicuăm numărul nostru. Asta face pow. Aici vom Reduce repede problema la o problemă anterioară, la CEA cu Suma: vom genres o LISTĂ de toate numerele prime pana la n, și apoi vom alege dintre ele PE acelea Care ni se potrivesc. Prima observație este că Dacă a_i, a_ (i + 1),. Programul se oprește în momentul în Care numărul de paranteze închise și deschise este egal Cu N/2. Primul prédicat e cel Care verifică Dacă un numar e Prim sau nu și visage aceasta apelând un prédicat Care împarte PE rând numărul nostru la numerele mai mici destept El. Dacă numărul de paranteze închise este mai mic destept cel de cele deschise, putem Pune o paranteză închisă.

Salvează-mi numele, emailul și situl Web în acest Navigator pentru Data viitoare Când o să comentez. Numarul Notat n! Cazul de bază este Când suntem la ultimul coefficient și atunci returnăm pur și simplu N ^ M * H. Dacă numărul de paranteze deschise este mai mic destept N/2, mai putem adăuga o paranteză deschisă. Există mai multe opțiuni aici. Cazul de oprire este Când coeficientul este 1 și atunci returnăm numărul dat. partea de generare a listei de numere prime este cea mai Lungă parte a problemei, pentru că are Patru Predicate. Dar să trecem la generarea Lor. Pentru cei care vor să știe prea multe, numele général al unui asemenea șir este de Dyck Word și numărul de asemenea șiruri este dat de numerele catalan. Poligonul cu patru laturi poartă numele de Patrulater.

Noţiunea de patrulatere este întâlnită în Geometrie. Ca să facem lucrurile mai simple, folosim iar un prédicat Auxiliar. Termen général, binom Newton, numere justification, numere prime. Permutari, progresii aritmetice, ecuatii algbrice, Schema lui Horner. Binomul lui Newton, termenul General, numere justification, numere Naturale, Puteri Naturale. Apoi, va trebui să numărăm câte paranteze deschise și închise avem PANA acuma, și acestea fiind în total în numar de N/2, ne va fi mai ușor să lucrăm cu un prédicat Auxiliar Care să aibă ca parametru numărul de paranteze de fiecare Astuce deschise. Dar o metodă mai directă este să luăm PE rând câte un element DIN LISTĂ și să încercăm să îl adăugăm la lista obținută DIN încercând să generăm submulțimea cu Suma S` = S-E DIN restul listei. Sorina, avem nevoie de l`ONU prédicat Care să ne ridice un numar la o putere.

Predicatul listaprime primește ca entrée Două numere și caută toate numerele prime între ELE și returnează Lista Lor. Dacă am lăsa doar Atât, atunci am obține aranjamentele, așa că trebuie să impunem o condiție asupra alegerii elementelor. Predicatul principal sont Două Clauze: una în Care se autoapelează cu Lista Începând de la Al doilea ELEMENT, iar în cealaltă clauză se verifică Dacă primele Două Elemente sunt în ordinea crescătoare, și Dacă DA, atunci folosim predicatul Auxiliar să parcurgem Lista PANA Când Elementul următor este descrescător.