Affärsresor till och från Norrland

Något som är mycket vanligt när det gäller den regionala flygtrafiken till och från Norrland, är att detta, utslaget på hela året, handlar mycket om affärsresor. Naturligtvis är detta något som är mycket vanligt över hela landet gällande regionalt flyg, men kanske är detta mest synbart i Norrland. Här handlar det då om de som vill skapa ett effektivt sätt att ta sig från A till B utan att några hinder står i vägen. Allt ska gå snabbt och smidigt och vara så kostnadseffektivt som möjligt. Hur kommer då den nya flygskatten att påverka detta och är det verkligen så att destinationerna i Norrland hela tiden minskar på grund av nedläggningar av många flygplatser?

Hur flygskatten kan komma att påverka Norrlands näringsliv

Något som verkar stå som ett stort svart skynke och ett hot mot flygtrafiken i Norrland, är den år 2017 föreslagna flygskatten. Här handlar det då om att det ska bli mycket dyrare att flyga både regionalt och internationellt. När nu Norrland är en plats som ligger långt ifrån mycket av det som händer i Sverige, och att det är långa sträckor för många till och från denna del av Sverige. Ja, då kommer naturligtvis flyget att vara det som ser till att näringslivet når sina punkter och destinationer. Kommer då denna flygskatt att påverka näringslivet negativt? Svaret är både jag och nej. Många kan naturligtvis välja tåg eller bil istället, men det kommer att ta mera tid i anspråk. Tid är pengar och det vet alla som driver ett företag.

Läggs det ned för många flygplatser i Norrland

Här talas det om den regionala epidemin som hotar. Den har numera fått bära namnet ”Flygplatsdöden”. Vad är det då som gör att detta måste ske. Ja, enligt alla som förstår sig på detta hela har detta också att göra med den föreslagna flygskatten. Här ska detta dock ses till hela Sverige och i det fallet handlar det just nu om 7 flygplatser som hotas av nedläggning. Här handlar det i huvudsak om Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå som ska förlora sina flygplatser i Norrland. Naturligtvis betyder detta att det läggs ned för många flygplatser i Norrland. Det kommer också att leda till en förlust av över 3000 jobb i regionen.

Kommer Norrlandsflyget att överleva alla motgångar

Nu kommer du naturligtvis att höra mycket negativt när det gäller regionala och lokala stöd, samt allt det som handlar om flygskatten. Här ska du dock inte glömma att detta är något som ännu inte fastslagits, samt att det också är något som måste till för att rädda miljön från för stora utsläpp. Hur som helst är det kanske inte många uppe i Norrland som ser det på detta ljusa sätt just nu. Något som dock står helt klart är att Norrlandsflyget inte kommer att utraderas, utan finnas kvar i mycket stor utsträckning med goda kommunikationer. Om det är något som kan fastslås, så är detta att norrlänningen är en seg rackare, vilket passar speciellt bra i dessa tider.