Flygskatten och hur den drabbar det norrländska flyget

Här gäller det alla de diskussioner som på senare tid har handlat om flygskatter, samt hur dessa vid införande skulle slå hårt mot det norrländska flyget. Huruvida detta nu är sant eller ej kan diskuteras. Naturligtvis kommer en föreslagen flygskatt inte bara att införas i Norrland, utan denna skulle ju vara något som gäller alla flyg över hela Sverige. Nu är det hela inte riktigt så enkelt, utan det förslag som först utvecklades var något som ansågs drabba Norrlandsflyget mera än andra platser i Sverige. Anledningen till att en flygskatt överhuvudtaget skulle förändras var att detta skulle uppfylla ambitionen att minska flygets klimat- och miljöpåverkan. Helt enkelt var det så att flyget i Norrland inte ansåg att en flygskatt var den rätta lösningen.

Därför är flygskatten inte den rätta lösningen

Denna gång var det inte alls EU som var med och tryckte på att ett införande av flygskatt skulle införas. Här var det bara Sverige som ville vara ett av de länder som stod ut i mängden, rörande landets miljöpolitik. Visst är detta hjärtevärmande om du kan välja att bortse från kostnadseffektivitet och funktion. Nu inser du snabbt att detta inte alls fungerar. Detta förslag skulle då slå orättvist mot det svenska flyget, då EU:s handelssystem gällande utsläppsrätter har ett gemensamt tak. Det svenska förslaget till flygskatt skulle då leda till mindre utsläpp i Sverige, vilket då leder till att andra länder och aktörer skulle få en ekonomisk fördel mot Sverige. Tänk dig då hur den regionala flygtrafiken till och från Norrland skulle påverkas.

Så påverkas miljön av flygtrafiken

Den nya flygskatten som det 2017 talas om är i grund och botten något som har en kraftig anknytning till miljöpolitiken. Här finns det dock delade meningar inom detta område, precis som på alla andra plan i den svenska politiken. Dock har det utförts utredningar och beräkningar i Norrland, som fastslår att den nya föreslagna flygskatten enbart skulle ha begränsad effekt på klimatutsläppen. Här finns det även uträkningar som påvisar att den skulle kunna leda till ökade utsläpp. Här baseras då denna kalkyl på att flygskatten skulle leda till ökat resande med bil. Här skulle då flygskatten minska utsläppen med 0,2 miljoner ton/år. Detta är dock enbart likvärdigt med en veckas normal biltrafik, vilket då anses göra förslaget om flygskatt ineffektivt.