Flygtrafiken inom samt till och från Norrland

När det gäller flygtrafiken i Sverige kommer det finnas stora internationella flygplatser och sedan en stor mängd regionala flygplatser. Med regionala flygplatser menas att de enbart trafikerar städer inom landet, medan de internationella erbjuder resor över hela världen. De stora internationella flygplatserna är först och främst förbehållna Sveriges stora städer såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. Om det då är så att du bor och lever i Norrland så kan detta vara jobbigt, då det egentligen inte alls finns någon stor internationell flygplats inom detta område. Här är det Luleå Airport som anses vara internationell, men som egentligen bara erbjuder ett fåtal charterresor.

Statliga eller icke-statliga flygplatser i Norrland

För ett antal år sedan, 2014, var det tal om att de olika flygplatserna i Sverige skulle delas in i statliga och icke-statliga flygplatser. Detta var då med fokus på möjligheten att kunna få statligt stöd. I det fallet handlade det om det svenska medlemskapet i EU och deras inflytande på hur saker ska och inte ska fungera. Här hade då Eu lagt ett förslag om att enbart de statliga flygplatserna i Norrland skulle kunna ta emot regionalt och lokalt stöd. Hur som helst skapades ett starkt motstånd mot detta, och EU-kommissionen fick ändra sitt beslut, till fördel för de icke-statliga flygplatserna. För att kunna få regionalt och lokalt stöd, är det dock nödvändigt att flygplatsen kan definieras som en tjänst av allmänekonomiskt intresse.

Flygskatter – ett problem för Norrlandsflyget

Detta är naturligtvis något som mest kommer att beröra de stora flygplatserna i Norrland, såsom Umeå, Luleå, Skellefteå och Sundsvall. Här har det länge varit på tapen med ett förslag om flygskatt som skulle drabba just Norrlandsflyget väldigt hårt. Detta beror då på att det är många som reser från Norrland till andra delar av landet med just flyg, då Sverige är ett avlångt land och resorna annars skulle ta mycket längre tid. Denna sajt kommer att fokusera mera på området flygskatt, hur detta utvecklas för att passa hela Sverige inklusive Norrlandsflyget. Också varför denna skatt behövs och hur det svenska medlemskapet i EU påverkar möjligheten till individuella beslut.

När du bor i Norrland och vill ut i världen

Att flyga är något som är olika för många människor. Här kommer det oftast att bero på om du är privatperson eller om du är företagare. Just i Norrland finns det många enskilda företagare och personal från stora företag som använder sig av flygresor på det regionala planet för att nå de stora städerna i Sverige. Efter det finns alla de privatpersoner som oftast ser flygresor som ett sätt att ta sig ut i världen. Här handlar det då om semesterresor, charterresor och äventyrsresor. När det gäller detta så kommer de flygplatser som finns i Norrland, inte vara speciellt effektiva. Här finns det de som anses som internationella flygplatser, men är de i egentlig mening det? På denna blogg får du mera information om att resa ut i världen som Norrlandsbo.